Pet shop Mona

Мачките ретко се носат на одмор од очигледни причини, тоа е можно, но не е вообичаено. Повеќето мачки не уживаат во патувањето, а камоли во промената на домашната средината, и затоа најчесто се оставаат дома. Но кои се вашите опции…и што треба да знаеме.

Опција #1:  Оставање на вашата мачка дома сама со повремен надзор од пријател или роднина:

Најдоброто нешто за нашата мачка би било да ја оставиме во нивниот дом, каде што се чувствуваат безбедно и опкружени во својот простор. Ако вашиот одмор е краток, замолете ги пријателите или роднините да ја посетуваат за да послужат свежа храна (сувата храна може да се остави цел ден, но влажната храна треба да се обезбеди на лице место) и нормално доста вода. Досери со содветна големина се идеални за ваква прилика.

Секако секојдневна посета е потребна. Да не заборавиме тоалетот за мачки да е со песок, и да биде сменет на 2-3 дена. Сега на пазарот се достапни квалитетни песоци, и затворени тоалети со филтри.

Опциja #2  Пансион – хотел за мачки:

Може да размислите да ја однесете вашата мачка во пансион и почнете сами да ги посетувате за да видите која најмногу ќе одговара на вашата мачка.

Нашиот совет е да ги исклучите мешаните објекти, пансион во кои се сместени и мачки и кучиња, или барем да изберете еден во кој областите за мачки се оддалечени од оние посветени на кучињата бидејќи бучавата од кучињата може да биде стресна за вашиот мачки. Во секој случај, вашата мачка треба да има посебна просторија за да не биде принудена да ја дели со други мачки.

Заклучок:

На крајот на краиштата, изборот помеѓу оставање на вашата мачка дома со пријател/роднина или одлучување за пансион – хотел, зависи од различни фактори, вклучувајќи ги индивидуалните потреби на вашата мачка, темпераментот и нивото на вашата удобност. Проценката на овие фактори и разгледувањето на добрите и лошите страни на секоја опција ќе ви помогне да ја донесете најдобрата одлука. Не заборавајте да дадете приоритет на благосостојбата на вашата мачка, осигурувајќи се дека ја добиваат потребната грижа, внимание и средина без стрес додека сте отсутни.